">">">">

Friday, January 19, 2018

Follow Us On Twitter

Sunday, October 2, 2016

शुभकामाना ! शुभकामाना !! शुभकामाना !!!

२०७३ साल को दशै को हार्दिक मंगलमय शुभकामाना ।

Friday, September 30, 2016

Happy Dashain 2073

Vijaya Dashami is a day for celebration, Vijaya Dashami is a day for the victory of good over evil, Vijaya Dashami is a day when the world see Vijaya Dashami is a day of the example of the power of good. Let us continue the same true spirit forever and ever. Blessing of Dashain.

Wednesday, October 14, 2015

यसरि राजदेवी मन्दिर ४०० सय बर्ष पुरनो भएको दाबी ।

यो घण्टाले यो देखाउछ कि राजदेवी मन्दिर आज भन्दा ४०० बर्स पुरानो छ ।
यो घण्टा अहिले पनि मन्दिर को प्रङनगन मा उपस्थित छ ।
यस बर्श को दशै मा यो घण्टा लाई हेरौ ।